• Apie įmonę
 • Finansinės ataskaitos
 • Kita informacija
 • Kontaktai
 • Viešieji pirkimai
 • Korupcijos prevencija
 • Tarnybos padaliniai
  Debeikių ugniagesių komanda
  Kavarsko ugniagesių komanda
  Kurklių ugniagesių komanda
  Troškūnų ugniagesių komanda
  Skiemonių ugniagesių komanda
  Svėdasų ugniagesių komanda
  Traupio ugniagesių komanda
  Viešintų ugniagesių komanda

  ]
  Pradinis Informacija Kontaktai Viešieji pirkimaiKorupcijos prevencija
  

  Papildoma informacija

 • 2018m.
 • Veiklos vertinimo išvada 2018 01 24
 • Transporto sąrašas 2018m.
 • Darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis 2018m.
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2018 03 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2018 06 30
 • Asmens duomenų tvarkymo Anykščių rajono ugniagesių tarnyboje taisyklės 2018 07 20
 • Viešame prekių aukcione parduodamas turtas 2018 07 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2018 09 30
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2018 12 31
 • Anykščių rajono ugniagesių tarnybos ir viršininko 2018 metų veiklos ataskaita
 • 2019m.
 • Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2019 03 31
 • 2019 m. 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
 • 2019 m. 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
 • Skelbimas darbuotojų atrankai
 • 2020m.
 • Einamųjų metų užduočių, rezultatų bei vertinimo rodiklių savivaldybės ugniagesių tarnybos viršininko pareigybei 2020 metams lentelę.
 • 2019 m. 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
 • 2020 m. 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
 • 2020-05-29 ĮSAKYMAS DĖL NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
 • 2020 m. 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
 • 2020 m. 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
 • 2020 m. 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
 • Ugniagesio pareigybės aprašymas
 • Viršininko einamųjų metų užduotys 2021 m. vasario 17 d.
 • 2021 m. 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
  © 2011-11-15 Anykščių rajono Ugniagesių tarnyba