• Apie įmonę
 • Finansinės ataskaitos
 • Kita informacija
 • Kontaktai
 • Viešieji pirkimai
 • Korupcijos prevencija
 • Tarnybos padaliniai
  Debeikių ugniagesių komanda
  Kavarsko ugniagesių komanda
  Kurklių ugniagesių komanda
  Troškūnų ugniagesių komanda
  Skiemonių ugniagesių komanda
  Svėdasų ugniagesių komanda
  Traupio ugniagesių komanda
  Viešintų ugniagesių komanda

  ]
  Pradinis Informacija Kontaktai Viešieji pirkimaiKorupcijos prevencija
  

  Apie įmonę

  Anykščių rajono ugniagesių tarnyba yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, gesinanti gaisrus, gelbstinti žmones ir turtą gaisro vietoje, atliekanti pirminius gelbėjimo darbus ekstremalių situacijų židiniuose, propaguojanti priešgaisrinės saugos taisykles tarp rajono gyventojų. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento priimtais dekretais, Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės valdžios ir valdymo organų sprendimais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymais ir nurodymais, reglamentuojančiais tarnybų veiklą, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. Tarnybos pasirengimą gesinti gaisrus, vykdyti gelbėjimo darbus kontroliuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Anykščių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba . Jos vadovas nustato pajėgų iškvietimo, sutelkimo bei sąveikos tvarką likviduojant ekstremalias situacijas rajone. Tarnybos steigėjas yra Anykščių rajono savivaldybės taryba.
  © 2011-11-15 Anykščių rajono Ugniagesių tarnyba